samedi 7 août 2010

vaovao gasy 2010 Aout 5 Je

http://ti1ca.com/pwdcjcml-vij-05-100805-Vaovao-Rindra-Hariva-vij_05_100805_Vaovao-Rindra_Hariva.MP3.html

http://ti1ca.com/tz8srnl9-vij-05-100805-Vaovao-Rindra-Atoandro-vij_05_100805_Vaovao-Rindra_Atoandro.MP3.html


2010-08-04 18:45:12 xinhua, Radio Chine Internationale.Tous droits réservés.
16A, rue Shijingshan, district Shijingshan, Beijing, Chine
http://dk8.ti1ca.com/get/88.180.254.150/k8n4n72z/vij_05_100804_french.cri.cn_Rajoelina%20met%20en%20garde%20contre%20toute%20tentative%20de%20mise%20en%20place%20d'une%20transition%20bis.pdf
Madagascar : Rajoelina met en garde contre toute tentative de mise en
place d'une transition bis
Le président de la Haute Autorité de Transition (HAT) malgache, Andry Rajoelina, a réitéré lors du Conseil des ministres du
mardi soir son opposition ferme à la mise en place d'une nouvelle transition ou ''transition bis''.
"Une quelconque mise en place d'une transition bis ne résoudra en rien l'impasse politique", a-t-il affirmé.
Un communiqué du Conseil des ministres a mis en garde que "des mesures draconiennes seront incessamment prises
conjointement par la présidence de la HAT, la HAT elle-même et le gouvernement pour qu'une telle éventualité n'aille pas
entraver le processus actuellement mené dans le but de tenir des élections libres, transparentes et démocratiques en vue
de la mise en place de la IVème République".
Cet avertissement de la HAT intervient après que la réunion d'une cinquantaine de partis politiques, dont ceux ayant des
représentants au sein de la HAT, mardi dans un hôtel d' Antananarivo, la capitale de Madagascar, en vue d'un accord
politique minima. Aucune signature n'a pourtant eu lieu.
"Certains chefs de partis n'ont pas été présents et c'est la raison du report de la signature de l'accord pour jeudi prochain",
a expliqué Ramasy Adolphe, porte-parole de ces partis politiques.
Dans les coulisses, on affirme pourtant que ce sont quelques politiciens membres de la HAT qui font une manoeuvre
dilatoire


http://dk7.ti1ca.com/get/88.180.254.150/e3flranb/vij_05_100804_www.tim.org_Antso%20AVO.pdf

ANTSO AVO

04 Août 2010
Andro vitsy aorian’ny fivoriamben’ny Firaisambe Afrikana tany Kampala ary mialoha ny hivorian’ny vondrona SADC amin’ny 18 aogositra ho avy izao, dia manao antso avo antsika Malagasy rehetra izay resy lahatra fa ny fiverenan’ny ara-dalàna dia ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana izay voafidibam-bahoaka ary niharan’ny fanongam-panjakana, ka miasa ho amin’izany, hanambatra ny hery sy saina ahatongavana amin’izany tanjona izany.

Aoka isika hijoro mandrakariva, tsy hiroroa saina na handany andro amin’izay efa nivily làlana na amin’izay nanaiky nataon’ny fahavalo ho fitaovana hanjanahana ny tanindrazantsika. Fahasoavana ho antsika ny ahafahantsika mahafantatra sy manavaka ny tsiparifary.

Ny ho avin’ny tanindrazantsika sy ny taranatsika no aoka hitolomantsika. Ny ataon’ny Malagasy tsirairay anio no ho avin’ny Malagasy tsirairay rahampitso.

Fahakiviana no andrasan’ny fahavalontsika, saingy tsy avelantsika ho raraka an-tany ny ezaka efa vitan’ny Filohantsika ho an’ny Madagasikara, na tamin’ny fotoana nisian’ny fahandriam-pahalemana, na amin’izao ady mahazo antsika izao. Ny ezaka vitantsika tsirairay koa dia sarobidy ary tsy havelantsika ho very maina.

Ny firaisambem-pirenena eran-tany sy ireo mpanelanelana dia manampy antsika, mihaino sy mijery antsika. Manainga antsika mavitrika haneho amin’izy ireo anatin’ny firaisan-kina fa mbola manankery hatrany ny fitakiantsika ny ara-dalàna, dia ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ka takiantsika ny fampiharana ny sazy ho an’ny mpanongam-panjakana, ny famoahana ny gadra politika, ny fanajana ny zon’olombelona, ny fanafahana an’ny Madagasikara sy ny Malagasy.

Sarotra ny ady, mila faharetana satria fahafahana maharitra sy tena izy no katsahintsika fa tsy sarintsarim-pahafahana izay mamatotra ny fanahy amin’ny lainga sy ny habibiana.

Koa alao hery, arovy ny firaisan-kina ary ankino amin’Andriamanitra ny fanatanterahana ny asa rehetra izay ataontsika. Isika mahafantatra fa ny finoana tsy arahin’asa dia zava-poana, ary ny asa atao tsy amin’ny finoana dia tsy hahasoa. Raha hatory isika dia hisaotra an’Andriamanitra ary hametraka eo Aminy ny asa vitantsika, raha hifoha isika dia hangataka ny fanoloran-tsainy sy ny fitahiany.

Aucun commentaire: